Wydawnictwo Turystyczne

PROJEKTY UE

Zapytanie 1
Zapytanie ofertowe 1_2016_RPOWP.pdf
01 zapytanie ofertowe nr 1 2016 RPOWP_formularz.doc
Unieważnienie przetargu;  29.09.2016;  informacja_12016RPOWP.pdf


RPMA,03.02.02-14-6394/16-00   "Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa ExpressMap Polska Sp. z o.o."
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytanie 2

01 zapytanie ofertowe nr 1 2016 RPOWM.pdf
01 zapytanie ofertowe nr 1 2016 RPOWM_formularz.doc
informacja o wynikach oceny_12016RPOWM.pdf